Objektif Khusus

Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan:
 1. Pemilihan mata pelajaran secara berkesan.
 2. Kemahiran belajar.
Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan :
 1. Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam, swasta dan institusi latihan kemahiran.
 2. Ujian psikometrik.
Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui:
 1. Program psikososial.
 2. Program kesejahteraan mental.
Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan kesejahteraan individu melalui:
 1. Konsultasi keibubapaan.
 2. Kaunseling keluarga.
Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan pencegahan dadah melalui:-
 1. Pendekatan Keluarga Cemerlang
 2. Pembentukan Jati Diri Remaja
 3. Sekolah Bebas Dadah
Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:
 1. Mengenal Diri Dan Potensi Diri
 2. Kemahiran Kepimpinan
 3. Kehidupan Bermasyarakat
 4. Penyelesaian Masalah
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment