Misi

 • Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.
 • Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.
 • Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.
 • Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkan melalui program bimbingan dan kaunseling.
 • Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.
 • Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google
 • Furl
 • Reddit
 • Spurl
 • StumbleUpon
 • Technorati

Leave a comment